• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Հայերէնի դաընթացներ երեխաներու համար 

 

Հայախօսներու եւ ֆրանսախօսներու համար

Baccalauréat ի պետական քննութիւններու պատրաստութիւն

Շաբաթ ժամը 14:00-էն 17:00

Փարիզի Հայ Տան մէջ

Հայերէնի դաընթացներ սկսնակ չափահասներու համար

Հինգշաբդի ժամը  19:00-էն 20:30

Փարիզի Հայ Տան մէջ

 

Հայերէնի դաընթացներ յառաջացած  չափահասներու համար

Շաբաթ ժամը 17:30-էն 19:00

Փարիզի Հայ Տան մէջ (փոփոխութհան ենթակայ)

 

 

1/13

Արձանագրութիւն:

Adhésion : 30€/an

Հայերէնի եւ պարի դաընթացք : 220 0€/տարին

Պարի դաընթացք : 150 €/տարին

Հայերէնի դաընթացք : 180 €/տարին

Երաժշտութեան  : 120 €/եռամսեան

Չափահասներու պարի դաընթացք : 170 €/տարին

Մանկապարտէզ : 110 €/տարին

PROJET 

Տեղեկութիւններու եւ արձանագրութեան համար դիմել՝

JAF PARIS, 6 Cité du Wauxhall, 75010 Paris

Հեռ. 01 42 08 76 49 - 06 30 66 03 27

      contact@jafparis.fr

      www.jafparis.org

      www.facebook.com/jaf.paris

 © JAF PARIS site officiel 2015     mentions légales

ԺԱՖ-Ի ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ ՏԵՂԵԱԿ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

HAUT.png